Sex and the studio

Tsja, tis zondag, en om de sfeer er een beetje in te houden voor diegenen die denken dat de studio saai is: Dit filmpje waar David Brinks me op wees. Of ik nog een engineer nodig had…

check het hier…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *